Rambla Nova, 114, oficinas 3-6
43001 Tarragona
+34 977 21 27 34

TERME I CONDICIONS DE SERVEI

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les pàgines de grupomentoring.com són propietat del Grup Mentoring, domiciliada a Rambra Nova, 114 – Oficines 3-6, 43001 Tarragona. Dades de Contacte: Telèfon: 977 21 27 34. Abans d’utilitzar els nostres serveis o utilitzar aquestes pàgines, llegiu el següent avís legal, tenint present que si continua utilitzant els nostres serveis o visitant aquestes pàgines acceptarà implícitament les condicions d’aquest avís legal.

L’usuari es compromet a manipular aquestes pàgines acord al que estableix aquest avís legal. En cap cas, Grup Mentoring serà responsable dels danys que pogués causar l’usuari per l’ús erroni o indegut d’aquestes pàgines o de qualsevol servei o contingut derivat de les mateixes en relacions amb tercers, sent responsabilitat única i exclusiva de l’USUARI d’aquestes pàgines . L’usuari assumirà totes les despeses, costes i indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per incompliment del que estableix el present avís legal.

Grup Mentoring exposa que tota la informació inclosa en aquestes pàgines pertany a contingut públic recollit de pàgines web totalment obertes al públic i que aquests reconeixen que són els únics responsables de la veracitat de les dades i es fan responsables de totes les accions que tercers puguin interposar per raó d’aquests.

L’usuari no pot, excepte visualitzar les dades i imatges d’aquestes pàgines, realitzar cap tipus d’acció en relació a tot el que s’ha exposat les mateixes sense l’autorització expressa del Grup Mentoring.

L’usuari, excepte autorització prèvia, expressa i escrita del Grup Mentoring, es compromet a utilitzar la informació continguda en aquestes pàgines, exclusivament per a la seva visualització ia no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés, així mateix, accepta no utilitzar, traslladar, mercantilitzar o disposar de la informació inclosa en aquestes pàgines o serveis de manera que rivalitzi de manera deslleial amb Grup Mentoring o qualsevol dels seus serveis relacionats.

L’usuari es compromet a no utilitzar aquestes pàgines o els seus serveis i continguts de forma contrària al disposat per la legislació vigent que sigui d’aplicació.

Grup Mentoring es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts de la web quan així ho estimi segons la seva Política Comercial. De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés a les seves pàgines, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Grup Mentoring és titular dels drets de propietat industrial i intel·lectual dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgines, els menús, botons de navegació, el codi PHP i HTML, els applets de Java o JavaScript, els controls de ActiveX, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. Així mateix, Grup Mentoring és titular dels drets de propietat industrial derivats de l’ús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren en qualsevol de les pàgines webs que integren Grup Mentoring o disposa de la corresponent autorització per a la seva utilització.

Grup Mentoring es reserva els drets de reproducció, transformació, ajust, comunicació pública, manteniment, correcció d’errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui incumbir sobre els continguts de les seves pàgines.

Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en què es produïssin, requereix autorització prèvia i per escrit del Grup Mentoring. En cap cas, Grup Mentoring serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pogués cometre qualsevol usuari dintre d’aquestes pàgines.

Grup Mentoring, els seus directius i empleats, socis, així com els seus agents no seran responsables de la veracitat, moralitat o fiabilitat de les dades o opinions aportades pels seus clients, així com tampoc es responsabilitzaran de qualsevol tipus d’opinió o informació que circuli per la xarxa.

Grup Mentoring, els seus directius i empleats, així com els seus agents no seran responsables de les possibles infraccions dels seus clients que afectin els drets d’un altre client o de tercers en matèria de drets de marques, patents, informació confidencial o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

Grup Mentoring garanteix el correcte funcionament de les seves pàgines, tot i que no es farà responsable de cap dany que es generi a l’usuari oa tercers en cas d’impossibilitat de prestar servei a causa supòsits de cas fortuït, força major o qualsevol altra causa imputable o no a Grup Mentoring, o del mal funcionament temporal del sistema si respon a tasques de manteniment del mateix oa fallades que afectin operadors oa una defectuosa configuració dels equips de l’USUARI o per qualsevol altre problema imputable a l’equip de l’USUARI.

El contingut d’aquest acord i de les nostres pàgines és exclusivament per a majors de 18 anys.

CONTINGUTS

Grup Mentoring es reserva el dret a modificar el contingut i elements que integren les seves pàgines, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan ho estimi convenient d’acord amb l’exercici dels seus serveis.

Grup Mentoring no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir des de la seva pàgina, ni d’aquells continguts que no hagin estat supervisats per Grup Mentoring.

Grup Mentoring utilitza tots els mitjans de què disposa per a no permetre la publicació errònia o no veritable de les dades que en les nostres pàgines no obstant, Grup Mentoring no garanteix la veracitat absoluta de tots els continguts de les seves pàgines, ja que aquests poden estar subjectes a algun tipus d’error i per tant no es poden prendre com una oferta contractual i són dades merament informatius i orientatius.

Grup Mentoring assenyala l’existència de “cookies” a la seva pàgina web.